image

Mens den store hopen av Øyapublikumet nå er på Enga og hører stormannen Kanye West, er jeg og rocker meg på Sjøsiden.

Her er Oslo Ess. Og gjør det til en fest å være på festival.

Det er rått. Det er deilig. Og det er: Alt jeg trenger!