Jeg får ikke tatt bilder av Josh T. Pearson nå.

Men jeg får sett og hørt ham, der han sitter, alene med gitaren. Og synger så inderlig sårt. Og er vittig i mellom.

Jeg kom for sent til å gi en skikkelig omtale. Men selv disse par nydelige låtene, og ikke minst vitsene, er timer verd.