Egentlig skulle jeg ha sovet nå. Utmattet etter dagens pølse- og kakespisende aktiviteter.

Men så skulle jeg bare. Og skulle bare. Og så kom jeg over denne. Så kom jeg ikke lenger…