Hvordan redde en dag som på så mange vis har hatt feil kurs, eller farge, eller forfrossen fot…

Jo. Slik: