Av ulike årsaker ble det litt youtubesurfing midt i drodlingen i sta. For øvrig meget effektiv drodling. Noe tar kanskje form.

Men tilbake til surfingen. For brått. Der jeg satt og hørte på noe høvelig bra. Kom jeg over det som må være en av de fineste sangene jeg ikke fikk med meg i fjor. Jeg er selvsagt meget åpen for at det fortsatt ligger perler fra fjoråret der ute og bare venter på å bli oppdaget.  Men denne var altså den jeg fant i dag. Nå.