Livet har mange sider. Noen lyse. Noen gode. Og noen triste.

I disse dager er de triste mer fremtredende enn ellers. Samtidig som det lyser av muligheter, jeg skal ta, og ha. Og så midt opp det tilsynelatende kaos, skal jeg få tid til å skrive litt om feks bandet under her. Håper jeg.

Om ikke annet er det et gledelig gjenhør å sette på Blitzen Trappers forrige plate, høre sjarmerende Furr, og muligens mene at de på det kommende albumet er ennå bedre.

Selv om det i skrivende øyeblikk nok er mer viktig å poengtere at av livets mange tilfeldigheter, er det en av de heldige, at nettopp dette bandet kler å være siste dagers soundtrack.