I dag kan jeg igjen takke @radiohode2 for musikktips. Som deretter havner her.

Selvsagt var det ikke direkte rettet til meg dette tipset. Men det fant meg. Eller rørte meg…

Rørt. Er ordet. For dette er akkurat så vakre hjertesmertelige toner, at det ikke bare er forkjølelse jeg kjenner i halsen… Men musikalsk romantikk er helt fint. Særlig når den så her rufsete finfølt utført.