image

Nå står Fleet Foxes på Enga.

Jeg og 7åringen nyter det fra gjesteområdet. Det er egentlig for pent til at vi skulle la det være bakgrunnslyd. Det er vi begge enige om. Som vi og er enige om at i blant er det godt med en pust i bakken, i rolige omgivelser.

På den annen side, er lyden av kjente perler på en snor, like fin her. Og det er virkelig noen perler de leverer over dammen der.